RSS订阅 | 匿名投稿
您的位置:网站首页 > 网络 > 正文

Delphi使用IdHttp 获取 HttpsURL内容

作者:admin 来源: 日期:2015/5/12 9:41:43 人气: 标签:

uses IdHTTP, IdSSLOpenSSL;

function HttpsGet(const aURL, aContentFile: string): Boolean;
var
  vIdHTTP: TIdHTTP;
  vSSL: TIdSSLIOHandlerSocket;
  vMemory: TMemoryStream;
begin
  try
    vIdHTTP := TIdHTTP.Create(nil);
    vSSL := TIdSSLIOHandlerSocket.Create(nil);
    vMemory := TMemoryStream.Create;
    try
      vIdHTTP.IOHandler := vSSL;
      vSSL.SSLOptions.Method := sslvSSLv3;
      vIdHTTP.Get(aURL, vMemory);
      vMemory.SaveToFile(aContentFile);
      Result := True;
    finally
      vMemory.Free;
      vSSL.Free;
      vIdHTTP.Free;
    end;
  except
    Result := False;
  end;
end;

读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: