RSS订阅 | 匿名投稿
您的位置:网站首页 > 函数 > 正文

delphi Inc函数和Dec函数的用法

作者:admin 来源:未知 日期:2010/4/29 14:20:24 人气: 标签:

inc有两种用法:
一个是inc(integer),就是加1
比如
i := 100;
inc(i);
就是i变为101


另一个是inc(integer,integer)就是加n
比如
i:=100;
inc(i,50);
就是i变成150

---------------------------------

Dec是递减函数
i:=100;
dec(i);
i就变成99了,如果是dec(i,30)的话,那么i=100-30=70

读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: